Helende verhalen

In sommige situaties werkt een verhaal beter dan praten. Sommige kinderen willen niet praten over een probleem. Een verhaal omzeilt deze weerstand. Het kind kan zich identificeren met de hoofdpersoon in het verhaal en geraakt worden door een aangereikte oplossing, de weg die de hoofdpersoon moet afleggen of de verandering die er wordt ondergaan. Door de verbeeldingskracht aan te spreken wordt met een helend verhaal het zelf-genezende en eigen oplossingsgerichte vermogen in werking gesteld.

Een verhaal heeft de kracht om diep tot ons door te dringen. Tot in iedere cel van ons lichaam en ons welzijn te beïnvloeden. Hoe dat kan heeft te maken met het gegeven dat ons lichaam het verschil niet kent tussen een echte en een ingebeelde gebeurtenis. Dat betekent dat het lichaam geen onderscheid maakt tussen werkelijke belevenissen en belevenissen die in de vorm van een verhaal tot ons komen.

Hier onder vind je verhalen die je kunt gebruiken voor jezelf of met een kind.